Opel bu yolda öncüdür: Artıq siz gələcək WLTP (Dünya miqyaslı Harmonizə Yüngül Avtomobil Test Proseduru) sürüş dövrəsinə əsaslanan yanacaq sərfiyatı haqqında məlumat əldə edə bilərsiniz. 2018-ci ilin payızından etibarən WLTP sürüş dövrəsi hüquqi baxımdan məcburi olacaqdır. Hazırkı məcburi NEDC (Yeni Avropa Sürüş Dövrəsi) standartından fərqli olaraq WLTP dövrəsi müasir sürüş davranışına daha çox şamil olunur. Buna görə də, biz müştərilərin nəqliyyat vasitələrinin gündəlik sərfiyyat hesablamasını asanlaşdırırıq. Sınaqdan keçirdiyimiz ilk avtomobil Astradır, digər modellər isə bu il yoxlanacaq.

Əvvəlki
 • WLTP SÜRÜŞ DÖVRƏSİ HAQQINDA DAHA ƏTRAFLI MƏLUMAT ALIN:

Sonrakı

DAHA ÇOX ŞƏFFAFLIQ: ƏSL HƏYATA DAHA YAXIN

* (EC) No 715/2007 və (EC) No 692/2008 Nizamnaməsinə Əsasən (hazırda qüvvədə olan versiyada.). Göstəricilər xüsusi bir nəqliyyat vasitəsinə əsaslanmır və xüsusi bir təklifin bir hissəsi deyil, amma müxtəlif tipli nəqliyyat vasitələrini aydın müqayisə edir.


** Daha az dəyərlər, əlaqədar mühərrik və ötürücü kombinasiyalı ən qənaətcil avtomobil təchizatının yanacaq sərfiyatından istifadə etməklə WLTP dövrəsinin dörd mərhələsindən əldə edilmiş ən aşağı ölçünü təmsil edir. Daha yüksək dəyərlər isə, ən yanacaq-yönümlü təchizata sahib avtomobilin müvafiq yanacaq sərfiyyatından götürülmüş WLTP sürüş dövrəsinin dörd mərhələsinin ən yüksək ölçüsünü təmsil edir.

Daha ətraflı

Əvvəlki
 • WLTP SÜRÜŞ DÖVRƏSİ NƏDİR?

  WLTP sürüş dövrəsi dünyadakı mühərrikli nəqliyyat vasitələrinin gündəlik sürüş profilinə əsaslanan bir neçə fazadan ibarətdir.

  Videonu izləyin: WLTP Sürüş Dövrəsi Nədir?
Sonrakı
Əvvəlki
 • SIZƏ YARARI NƏDIR: DAHA REALIST ISTEHLAK GÖSTƏRICILƏRI.

  Yeni WLTP sürüş dövrəsi hazırkı NEDC standartına nisbətən, gündəlik həyata daha yaxın vəziyyətləri nəzərdə tutur. Bu, gündəlik istehlakı daha yaxşı dəyərləndirmə imkanı verir.

  Videonu izlə: Yeniliklər
Sonrakı
Əvvəlki
 • YANACAQ QƏNAƏTİ ASANLAŞDI

  'Nəqliyyat vasitəsinin dizaynı və hava şəraiti kimi amillər sizin nəzarətiniz xaricində olan yollarla yanacaq istehlakına təsir göstərə bilər. Amma bilirdinizmi ki, yanacaq istehlakınızın 1/3-nə qədərinə təsir edə bilərsiniz?

Sonrakı

YENİ İSTEHLAK DƏYƏRLƏRİNƏ DAİR SUALLAR.

Nə üçün NEDC dəbdən düşüb?

NEDC (Yeni Avropa Sürüş Dövrəsi) 1992-ci ildə təqdim olundu, o vaxtdan bəri avtomobillər, yollar və sürüş hərəkəti də dəyişdi. NEDC süni laboratoriya testidir və normal istehlakı əks etdirməyə deyil, müxtəlif avtomobillərin eksklüziv müqayisəsinə xidmət edir. Bu o deməkdir ki, əsl istehlak NEDC məlumatından tez-tez fərqlənir. Əsas səbəbə daxildir:

 

• Nəzəri sürüş profili real istifadəçi profillərinə uyğun gəlmir.
• Qeyri-kafi sürət.
• Həddindən artıq dayanma fazaları.
• Avtoyollardakı yüksək sürətlərlə əlaqəli şəkildə işləmir. Bu da təxmini sürəti çox aşağı salır.
• Ötürücü qolu dəyişmə əksər hallarda ötürücü növünə görə təyin olunur, onlar mexaniki ötürücülü bütün avtomobillərdə eynidir.
• Seçimə bağlı avadanlıq nəzərdə tutulmur.

NEDC nəyi ölçür?

1992-ci ildən bəri NEDC hüquqi baxımdan bütün avtomobillər üçün məcburidir. NEDC hər hansı bir nəzəri sürüş profilinə əsaslanır və iki hissədən ibarətdir: İlk 13 dəqiqədə o, şəhər nəqliyyat hərəkətində sürüşü bir çox dayan və get fazaları ilə simulyasiya edir. İkinci hissə isə maksimum 120 km/saat sürətində şəhər-kənarı səyahəti nəzərdə tutur.

WLTP-nin dörd hissəsi hansılardır?

İstehlak dəyərlərinin daha həqiqətə uyğun təyin olunması üçün WLTP sürüş dövrəsi real sürüş profillərinin qlobal statistik sorğusuna əsaslanır. Bu, əksər hallarda dünyadakı fəaliyyət profilini təmsil edən müxtəlif təxmini sürətlərə malik dörd hissəni əhatə edir: zəif, orta, yüksək və ekstra-yüksək. Hər bir faza gündəlik sürüş vəziyyətlərini əks etdirən müxtəlif sürət, əyləcləmə, dayanma və s. miqdarını və dərəcəsini əhatə edir.

NEDC və WLTP arasında fərq nədən ibarətidr?

1992-ci il NEDC təqdimatıından bəri, avtomobil və fərdi sürüş tərzləri önəmli dərəcədə dəyişib. WLTP test parametrləri real sərfiyatı daha yaxından əks etdirmək üçün yenidən təyin olunub. İndi onlar aşağıdakıları əhatə edir:

 

• Daha uzun dövrə müddəti (20 dəq. qarşı 30 dəq.)
• Daha qısa interval müddəti (25%-ə qarşı 13%)
• Daha uzun məsafələr (11 km-ə qarşı təxminən 23 km)
• Daha yüksək sürət (120 km/saata qarşı 130 km/saat )
• Demək olar ki, 50% daha yüksək orta sürət
• Daha yüksək maksimum sürətləndirmə və daha çox sürət fazaları
• Daha dinamik sürüş vəziyyətlərinə əsaslanan təxminən 20-30% daha yüksək sürüş gücü
• Yanacaq sərfiyyatı testləri üçün daha real sürüş müqaviməti təyini
• Nəqliyyat vasitəsində seçimə bağlı avadanlığın nəzərdə tutulması

 

NEDC dəyərləri yalnız Avropa üçün etibarlı olduğu halda, WLTP dəyərləri bütün dünyaya müvafiqdir.

Close

Hazırkı NEDC, nəzəri sürüş profilinə əsasən "şəhər, şəhər-kənarı və qarışıq" istehlak dəyərlərini təyin etdiyi halda, WLTP qlobal statistik sorğuya əsaslanan "real" sürüş profillərindən istifadə edir. WLTP sürüş dövrəsi müxtəlif təxmini sürətlərlə dörd hissəyə bölünür: zəif, orta, yüksək və ekstra yüksək. Hər bir hissə, gündəlik sürüş profillərini təmsil edən sürüş fazaları, intervallar, sürətlənmə və əyləcləmə və s. müxtəlifliyindən ibarətdir. Hər bir mühərrik/ötürücü kombinasiyası ən qənaətcil və eyni zamanda ən yanacaq-yönümlü təchizata sahib avtomobillə test edilir.

 

Hazırda Opel, WLTP standartlarına əsasən hər bir modeli sınaqdan keçirmə prosesindədir. Dərc edilmiş dəyərlər hər bir mühərrik/ötürücü kombinasiyasına aid ən zəif istehlakdan ən yüksəyinə qədər olan sıralamanı təyin edir. Bu hər bir modelin gözlənilən gündəlik istehlakının dəqiq göstəricisini təmin edir.

 

Diqqət edin: WLTP sürüş dövrəsinə əsaslanan dəyərlər, test bölgəsində standartlaşmış, əvvəldən təyin edilmiş sürüş dövrəsindən istifadə etməklə təyin olunur.

Close

"Yeni Avropa Sürüş Dövrəsində" (NEDC) göstərilmiş istehlak dəyərləri dəqiq və asan müqayisə edilə biləndir, lakin onlar mükəmməl deyil. 1992-ci ildə NEDC hüquqi öhdəlik qəbul ediliyindən bəri, avtomobillər və fərdi sürüş tərzləri önəmli dərəcədə dəyişib. Yeni şəraiti daha yaxşı əks etdirmək üçün test parametrləri yenidən "Dünya miqyaslı Harmonizə Yüngül Avtomobil Test Proseduru" (WLTP) kimi təyin olundu.

 

Onlar aşağıdakıları nəzərdə tutur:
- Daha real sürüş dinamikası və xarici istilik
- Daha böyük test məsafələri
- Daha yüksək orta və maksimum sürət
- Daha qısa intervallar
- Daha çox əyləcləmə və sürətləndirmə

 

Seçimə bağlı avadanlıqların təsiri də WLTP sürüş dövrəsində rol oynayır. 2018-ci ilin payızından etibarən WLTP sürüş dövrəsinin dəyərləri bütün avtomobil istehsalçıları üçün hüquqi öhdəlik olacaqdır.

Close

Avtomobilin gündəlik yanacaq sərfiyatı fərdi istifadə profilindən və onun harada sürüldüyündən çox asılıdır: şəhər nəqliyyatı, kənd yolları, yoxsa avtoyollardamı. Bu müxtəlifliklər WLTP sürüş dövrəsi tərəfindən daha yaxşı hesablanıb. Yalnız daha nəzəri sürüş profilinə əsaslanan "şəhər, şəhər-kənarı və birgə" (EC) No. 715/2007 və 692/2008 Nizamnamələrində nəzərdə tutulduğu kimi) dəyərləri hesablamaq yerinə, WLTP statistik sorğuya və istifadəçi profili təhlillərinə, eləcə də orta sürətə əsaslanan öncədən təyin olunmuş müxtəlif səyahət profilləri üçün dörd fərdi dəyər təmin edir (zəif, orta, yüksək, və ekstra yüksək). Bundan əlavə, WLTP sürüş dövrəsi NEDC ilə müqayisədə daha dinamikdir və daha yüksək sürətlənmə, orta sürət və maksiumum sürəti əks etdirir.

 

Opel Astra üçün 2016-cı ilin iyun ayından tətbiq olunan dəyərlər haqqında Opel aşağıdakı kimi izah oluna bilən silsilə göstərir: Daha zəif dəyər WLTP-nin dörd fazasından ən zəif olanıdır, bu ən zəif istehlak dəyərli xüsusi mühərrik/ötürücü kombinasiyalı Opel Astra versiyası ilə sınaqdan keçirilib. Daha yüksək dəyər isə WLTP-nin dörd fazasından ən yüksək olanıdır, bu ən yüksək istehlak dəyərli müvafiq mühərrik/ötürücü kombinasiyalı Opel Astra versiyası ilə sınaqdan keçirilib. Əldə edilmiş dəyərlər yaxşı görünüş və gözlənilən gündəlik istehlaka dair faydalı göstərici təmin edir.

 

Lütfən nəzərə alın ki, WLTP sürüş dövrəsinə əsaslanan dəyərlər, test stendində standartlaşmış, əvvəldən təyin edilmiş sürüş dövrəsindən istifadə etməklə təyin olunur.

Close

WLTP sürüş dövrəsi ("Dünya miqyaslı Yüngül Avtomobil Test Proseduru") NEDC-dəki ("Yeni Avropa Sürüş Dövrəsi") əsas qüsurları əhatə edir. NECD (EC) No. 715/2007 və 692/2008 Nizamnamələrində qeyd olunmuş cari ölçü metodudur, ona əsaslanan yanacaq sərfiyyatı və emissiya dəyərləri hüquqi baxımdan hələ də tələb olunur. Xüsusilə də, yeni sürüş dövrəsinin sürüş profili gündəlik fəaliyyətə daha yaxşı cavab verir və bu sadəcə xüsusi bir təchizat səviyyəsi üçün deyil, əlavə, seçimə bağlı avadanlıq təsiri üçün də nəzərdə tutulur.

 

Avtomobilin gündəlik yanacaq istehlakı fərdi istifadə profilindən və onun harada sürüldüyündən çox asılıdır: şəhər nəqliyyatı, kənd yolları, yoxsa avtoyollardamı. Bu müxtəlifliklər WLTP sürüş dövrəsi tərəfindən daha yaxşı hesablanıb. Yalnız daha nəzəri sürüş profilinə əsaslanan "şəhər, şəhər-kənarı və birgə" ((EC) No. 715/2007 və 692/2008 Nizamnamələrində nəzərdə tutulduğu kimi) dəyərləri hesablamaq yerinə, WLTP statistik sorğuya və istifadəçi profili təhlillərinə, eləcə də orta sürətə əsaslanan öncədən təyin olunmuş müxtəlif səyahət profilləri üçün dörd fərdi dəyər təmin edir (zəif, orta, yüksək, və ekstra yüksək). Bundan əlavə, WLTP sürüş dövrəsi NEDC ilə müqayisədə daha dinamikdir və daha yüksək sürətlənmə, orta sürət və maksiumum sürəti əks etdirir.

 

Opel Astra üçün 2016-cı ilin iyun ayından tətbiq olunan dəyərlər haqqında Opel aşağıdakı kimi izah oluna bilən silsilə göstərir: Daha zəif dəyər WLTP-nin dörd fazasından ən zəif olanıdır, bu ən zəif istehlak dəyərli xüsusi mühərrik/ötürücü kombinasiyalı Opel Astra versiyası ilə sınaqdan keçirilib. Daha yüksək dəyər isə WLTP-nin dörd fazasından ən yüksək olanıdır, bu ən yüksək istehlak dəyərli müvafiq mühərrik/ötürücü kombinasiyalı Opel Astra versiyası ilə sınaqdan keçirilib. Əldə edilmiş dəyərlər yaxşı ümumi görünüş və gözlənilən gündəlik istehlaka dair faydalı göstərici təmin edir.

 

Lütfən nəzərə alın ki, WLTP sürüş dövrəsinə əsaslanan dəyərlər, test stendində standartlaşmış, əvvəldən təyin edilmiş sürüş dövrəsindən istifadə etməklə təyin olunur.