UYĞUNLUQ BƏYANNAMƏLƏRİ.

Bu avtomobil 1999/5 / AB və ya 2014/53 / AB Direktivinə bağlı radio dalğalarını ötürən və / və ya qəbul edən sistemlərə sahibdir. Sistem istehsalçıları 1999/5/AB Direktivi və ya 2014/53/AB Direktivi ilə uyğunluğu bəyan edir.


İstifadə Təlimatına Əlavə