Opel Experience - About Opel

OPEL FƏLSƏFƏSI.

Opel tarixi bir keçən əsrdən başlayır. 110 il biz əminliklə gələcəyə baxır və avtomobillərimizin daimi təkmilləşməsi üçün əlimizdən gələni edirik. 110 ildir ki, yeni texnoloji qərarlar qəbul edirik. 110 ildir ki, avtomobillərlə yaşayırıq. Wir leben Autos.

 

“Wir leben Autos” şüari alman köklərimiz və alman texnologiyasına olan sevgimiz göstəricisi olmaqdan əlavə, həmçinin bizim yeni avtomobillərin hazırlanmasına yanaşdığımız ehtirası təcəssüm etdirir.

 

«Wir» sözü bizim həmrəyliyimiz, həyəcanımız və bizə istehlakçılarımız üçün tam düşünülmüş, gözlənilməz və yeni qərarlar qəbul etməyə yardım edən ümumi işə münasibətimizi təsvir edir.

 

Lakin, biz yalnız avtomobil yaratmırıq, həmçinin biz onlarla yaşayırıq. Buna görə də «leben» tərəfimizdən sərf olunan və həyatını Opellə bağlayan hər kəs tərəfindən hiss olunan enerjini təsvir edir. Bu enerji bir çoc yeni qərarlar və bizim avtomobillərimizin müasir dinamik dizaynında birləşmişdir.

 

Və sonda biz inanırıq ki, gələcəkdə də «Autos» insanlar üçün yalnız daşıma vasitəsi olmayacaq. Opel avtomobilləri - bizim fəxrimiz və ehtirasımızdır.

 

Biz öz müştərilərimizin təcürbəsinə bel bağlayır və daha yaxşıya doğru dəyişirik. Biz öz avtomobillərimizi ən müasir, ən rahat, ən təhlükəsiz və ən dinamik etmək üçün günbəgün inkişaf edir və təkmilləşdirik.

 

«Wir leben Autos» - bizim ehtirasımız, sövqümüz, detallara diqqətimiz, məsuliyyətimiz, məqsədimiz və əlbəttə ki, gələcəyə inamımızdır.

 

Bu bizik.
Opel. Wir leben Autos.

Opel - Company Information

Dəqiq Məlumatlar

Kim, harada və neçəyə. Opel insanları, məkanları və məhsulları haqqında məlumatla tanış olun.

Həqiqətə dalın